Voorwaarden

 • Deelname aan de Texel Halve Marathon (halve marathon, 10km of  6 van Den Hoorn) is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk.
 • Deelnemer gaat akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de Texel Halve Marathon zonder daarvoor een vergoeding te kunnen claimen.
 • Deelnemer gaat akkoord met de publicatie van de gerealiseerde bruto en netto tijd. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Wanneer de Texel Halve Marathon moet worden afgelast, kan de organisatie van de Texel Halve Marathon op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De organisatie is niet gehouden tot restitutie van inschrijfgelden of vergoeding van overige gemaakte kosten. De deelnemer houdt wel recht op het bestelde loopshirt.
 • Bij afgelasting van de Texel Halve Marathon zal in beginsel geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
 • Het inschrijfgeld zowel voor individuele deelnemers als voor de arrangementen, dient uiterlijk één week voor het evenement in het bezit te zijn van de organisatie van de Texel Halve Marathon. Bij individuele deelname komt het inschrijfgeld in het bezit van de organisatie via een eenmalige incasso. Aan de deelnemers van de arrangementen wordt tijdig een factuur gestuurd.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk om tijdig bij de veerboot aanwezig te zijn en de boot waarvan de start zal plaatsvinden niet te missen. Voor het missen van de boot kan de organisatie nimmer aansprakelijk gesteld worden, ook niet wanneer het missen van de boot veroorzaakt wordt doordat de deelnemer gebruik heeft gemaakt van door de organisatie beschikbaar gesteld vervoer.
 • Deelnemer is op de hoogte van het door de organisatie gehanteerde wedstrijdreglement en verklaard door in te schrijven voor de Texel Halve Marathon met deze regels akkoord te gaan.
 • Wijziging, doorverkoop of annulering is de deelnemer toegestaan met inachtneming van de hierna volgende bepalingen:
Bepalingen wijziging gegevens, overschrijven, annulering en wijziging afstand en/of start
 • Wijziging van gegevens
  Deelnemer kan tot 2 dagen voor het evenement zijn/haar gegevens wijzigen via de website inschrijven.texelhalvemarathon.nl
 • Overschrijven
  Door de gegevens van de inschrijving aan te passen via de website inschrijven.texelhalvemarathon.nl heeft deelnemer (lees: originele deelnemer) tot 2 dagen voor het evenement de mogelijkheid om het toegewezen startnummer over te schrijven naar een nieuwe deelnemer.

De nieuwe deelnemer is hiermee ingeschreven voor dezelfde afstand als de originele deelnemer. Nieuwe en oude deelnemer zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele onderlingen financiele afhandeling en fysiek overdragen van het startnummer indien dit reeds in het bezit is van de originele deelnemer.

 • Annuleren
  Deelnemer heeft tot 2 dagen voor het evenement de mogelijkheid tot het doen van een ‘Aanvraag annuleren inschrijving’ middels het formulier beschikbaar via Aanvraag annuleren inschrijving op deze website.

Bij annuleren vervallen alle rechten van deelnemer voor deelname en de overige faciliteiten van het evenement.

Kosten annuleren en restitutie inschrijfgeld:
– Tot 1 augustus: restitutie inschrijfgeld met aftrek van € 5,= administratiekosten
– Na 1 augustus maar vóór 1 september: restitutie 50% van inschrijfgeld
– Na 1 september: geen restitutie inschrijfgeld

 • Wijziging van afstand en/of start
  Deelnemer heeft voor de wijziging van afstand en/of start tot 14 dagen voor het evenement de mogelijkheid tot het doen van een ‘ Aanvraag wijziging afstand en/of start’ middels het formulier beschikbaar via Aanvraag wijziging afstand en/of start op deze website. Aanvragen zullen alleen worden doorgevoerd indien deze redelijkerwijs mogelijk zijn.

Kosten wijziging afstand en/of start:
– Adminstratiekosten € 5,=

Laatste mogelijkheid: persoonlijk, op Texel, dag voor evenement

Deelnemer heeft op de zaterdag voor het evenement een laatste mogelijk om zijn/haar inschrijving te laten aanpassen. Hiervoor dient deelnemer zich persoonlijk, op de zaterdag voor het evenement tussen 14:00 – 16:00 uur, te melden bij het wedstrijdsecretariaat in Hotel De Lindeboom.

Sponsoren

Ondersteuning