Reglement

deArtikel 1:
De Texel Halve Marathon is een prestatieloop en wordt georganiseerd door de Stichting Texel Atletiek en gehouden onder auspiciën van AV Texel, lid van de Atletiekunie. Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing op het evenement.

Artikel 2:
De deelnemers en volgers in auto, op de motor of fiets zijn verplicht om aanwijzingen van organisatie en politie onmiddellijk op te volgen.

Artikel 3:
Het volgen van de  prestatieloop in auto’s en op motoren is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie. Fietsers kunnen in beperkte mate de lopers volgen. Het is niet toegestaan om deelnemers op enige wijze te begeleiden en/of uit de wind te houden.

Artikel 4:
Alle deelnemers ontvangen één startnummer met achterop een tijdregistratiechip. Het is verplicht het startnummer zichtbaar en ongevouwen op de borst te dragen. Genodigde lopers mogen hun startnummer niet overdragen aan een andere deelnemer.

Artikel 5:
De deelnemers dienen zich aan het door het organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 6:
Het niet opvolgen van artikel 3, 4 of 5 kan tot diskwalificatie van een deelnemer leiden.

Artikel 8:
Deelnemers van boot- en eilandstart zijn verplicht om minimaal 5 minuten voor de start in het startvak (voor de boot is dat het bovenste autodek) aanwezig te zijn. Voor enkele genodigde lopers (m/v) is aan de voorzijde van het startvak ruimte voor hen vrijgemaakt. Genodigde lopers zijn herkenbaar aan een gekleurde sticker op het startnummer.

Artikel 9:
De start van de prestatieloop vindt plaats na het afmeren van de veerboot in de haven van ’t Horntje. Op het geluidsignaal van de boot zullen de lopers van de boot en op het eiland kunnen starten.

Artikel 10:
Voor een betere doorstroming op het parcours dienen langzamere lopers zoveel mogelijk rechts te houden, zodat er links ingehaald kan worden.

Artikel 11:

De registratie van de gelopen tijden van de prestatieloop wordt bepaald op aankomst en brutotijden. De nettotijden zullen achteraf in de uitslagenlijst zichtbaar worden gemaakt.

Artikel 12:
Er zijn 3 overallprijzen bij de mannen en vrouwen op de halve marathon en de 10 km. Daarnaast zijn er prijzen in de diverse categorieën. Tevens zijn er premies beschikbaar voor het verbeteren van het parcoursrecord op beide afstanden.

Artikel 13:
Bij de 21,1 km geldt een tijdslimiet van 150 minuten (2,5 uur) nadat de laatste loper de start is gepasseerd. Bij overschrijding van de limiet kunt u uit de prestatieloop worden genomen. Dat wil zeggen dat u voor eigen risico loopt en dat uw tijd niet meer wordt geregistreerd bij aankomst.

Artikel 14:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval deelnemers of meerijdende begeleiders ziekte of een ongeval overkomt. Dit geldt ook voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Sponsoren

Ondersteuning