Wedstrijdsectariaat dag voor evenement

Op de dag voor het evenement is het wedstrijdsecretariaat voor deelnemers geopend om de laatste wijzigingen door te laten voeren.

De laatste mogelijkheid: persoonlijk, dag voor het evenement op Texel

WedstrijdSecretariaatOp de zaterdag voor het evenement heeft u een laatste mogelijk om persoonlijk uw afstand en/of start te wijzigen. Hiervoor dient u zich zaterdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur te melden bij het wedstrijdsecretariaat in Hotel De Lindeboom.

Neem uw startnummer mee!

U ontvangt alleen een nieuw startnummer, voor een gewijzigde afstand of andere start indien het originele startnummer wordt ingeleverd.

Vetrekt zondag vanuit Den Helder en bent zaterdag niet op Texel

Indien u op zondag vanuit Den Helder vertrekt en op zaterdag niet op Texel langs kunt komen op het wedstrijdsecretariaat om uw startnummer op te halen dan kunt u het toegewezen startnummer op zondagochtend tussen 9:30 – 11:30 uur afhalen bij de Informatiedesk.  Zie Naar de boot – Den Helder

 

LET OP! Wijzigen van gegevens na zaterdag 16:00 uur is niet meer mogelijk!